Drzwi zewnętrzne w nowym domu monasterskim

Tuż przed Wielkim Tygodniem w naszym nowym domu monasterskim zamontowano piękne drzwi zewnętrzne – łącznie 6 sztuk. Chcących wesprzeć nasze „Wspólne Dzieło” rozbudowy Turkowickiego Monasteru, prosimy o dobrowolne ofiary na konto monasteru: PKO S.A. 90 1240 2829 1111 0010 2240 1819. Zapewniamy o naszych codziennych modlitwach za wszystkich ofiarodawców!