20210520_123220

POMOCNICY Z TARNOGRODU

20 maja, w towarzystwie przepięknej słonecznej pogody i szczerych chęci pomocy trójka pielgrzymów z parafii prawosławnej w Tarnogrodzie, w tym jej proboszcz - o. Włodzimierz Klimiuk, przez cały dzień trudzili się na chwałę Bożą i swoje zbawienie prz ...

20210322_165119

RADOŚĆ PASCHY

SYNAKSARION ŚWIĘTEJ WIELKIEJ NIEDZIELI PASCHY Stichosy: Chrystus zstąpił, aby samemu z otchłanią walczyć, skąd wyprowadził wielu więźniów, owoc swego zwycięstwa. Dzisiejsze święto nazywamy Paschą, co znaczy w języku hebrajskim „przeprowadzen ...

20210430_160910

WIELKI TYDZIEŃ

„Nie ma na świecie innej wspólnoty eklezjalnej, której twórczość liturgiczna mogłaby wznieść się do aż takiej wysokości, do jakiej dochodzi w momencie dni pokutnych Wielkiego Postu soborowe tchnienie Świętego Prawosławia" - Abp Abel.