GODZINY NABOŻEŃSTW

Poniedziałek – Sobota:
5:00 Nabożeństwo poranne
17:00 Nabożeństwo wieczorne

Niedziela:
8:00 Połunosznica niedzielna
8:25 Czasy
8:45 Liturgia
17:00 Wieczernia i powieczerze z akafistem