Święto Chrztu Pańskiego

S Prazdnikom Kreszczenija Gospodnia!
„Rzeko Jordan, dlaczego zadziwiłaś się, widząc nagim Niewidzialnego, ujrzałaś i zadrżałaś? Jakże miałam nie ulęknąć się i nie cofnąć, rzecze, skoro aniołowie lękają się patrząc, przeraża się niebo i ziemia drży, i zatrważa morze, i wszystko, co widzialne i niewidzialne? Chrystus objawił się, w Jordanie uświęcając wody” (Siedalen jutrzni Chrztu Pańskiego, ton. 4.)