Zaproszenie na święto Turkowickiej Ikony Matki Bożej 14-15 lipca

Czcigodne Duchowieństwo, drodzy Bracia i Siostry!

Serdecznie zapraszamy Was do naszego monasteru na wspólną modlitwę z okazji święta Turkowickiej Ikony Matki Bożej. Tegoroczne uroczystości będą miały szczególnie podniosły i historyczny charakter, gdyż w dniu 15 lipca, po wielu miesiącach oczekiwania, po zakończeniu Boskiej Liturgii i dziękczynnym molebniu za wszystkich, którzy do tej pory włączyli się do akcji „Wspólne Dzieło 2020”, odbędzie się poświęcenie krzyża na kopule nowo wybudowanej cerkwi ku czci św. Paraskiewy Turkowickiej oraz umieszczenie pod krzyżem imion wszystkich dotychczasowych ofiarodawców i fundatorów budowy tej świątyni i budynku monasterskiego.

Turkowicki monaster przed pierwszą wojną światową był prężnie rozwijającym się ośrodkiem monastycznym z dużą liczbą sióstr prowadzących szeroko zakrojoną duchowo-misyjną działalność na rzecz prawosławnej ludności. Było to duchowe serce Chełmszczyzny, do którego na święto Turkowickiej Ikony spieszyły dziesiątki tysięcy wiernych. Jednak bieżeństwo i powojenna polityka niepodległego Państwa Polskiego – akcje polonizacyjno-rewindykacyjne, prześladowania i przesiedlenia prawosławnej ludności, burzenie cerkwi – dotkliwie zmieniły dalsze losy monasteru i Prawosławia na tych terenach. Miało nas tu więcej nie być… Ale z woli Bożej znów jesteśmy! Po latach duchowej pustki i ruiny monaster się odrodził i ku naszej radości wciąż się rozwija. Jego rozbudowa, którą z Bożą pomocą rozpoczęłyśmy wiosną 2019 roku przynosi coraz bardziej imponujące efekty. Oczywiście, byłoby to niemożliwe bez zaangażowania wielu ludzi dobrej woli i ich ofiarności.

Dzięki Waszej drodzy Bracia i Siostry pomocy, już 15 lipca będziemy oświęcać krzyż na kopule nowo wybudowanej cerkwi ku czci św. Paraskiewy Turkowickiej – jedynej na świecie cerkiewki pod wezwaniem świętej, która swe pierwsze mnisze kroki stawiała w naszym monasterze. To dzień, na który czekałyśmy ponad dziesięć lat i naszym życzeniem byłoby rozdzielić tę wielką radość święta razem z wszystkimi Wami, którzyście nie odmówili nam Waszego finansowego wsparcia i wzięli czynny udział w ogólnopolskiej akcji „Wspólne Dzieło 2020”. To za Was będziemy wznosić gorące modlitwy podczas Boskiej Liturgii i dziękczynnego molebna i Wasze imiona zostaną umieszczone pod krzyżem na kopule cerkwi w geście wdzięczności i przyzwania na Was Bożego błogosławieństwa.

Wszystkich serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę! Wasza obecność w tym historycznym dniu będzie wiele dla nas znaczyć.

Harmonogram uroczystości:

14 lipca 2020

  • 16:45 – Powitanie Hierarchów
  • 17:00 – Całonocne czuwanie (chór „Katapetasma” pod dyr. Łukasza Hajduczeni)
  • Poczęstunek dla pielgrzymów
  • 21:00 – Śpiewany Akatyst przed Turkowicką Ikoną Matki Bożej (chór „Katapetasma”)
  • 22:00 – Panichida

15 lipca 2020

  • 6:00 – Pierwsza Boska Liturgia (chór sióstr turkowickiego monasteru – śpiew bizantyjski)
  • 8:30 – Poświęcenie wody
  • 9:30 – Powitanie Hierarchów
  • 10:00 – Główna Boska Liturgia (śpiewa chór „Katapetasma”) z krestnym chodem i dziękczynnym molebnem za ofiarodawców  oraz uroczystość poświęcenia krzyża na kopule nowo wybudowanej cerkwi i umieszczenie pod krzyżem imion wszystkich dotychczasowych ofiarodawców akcji „Wspólne Dzieło 2020”.
  • Poczęstunek dla pielgrzymów

W dalszym ciągu liczymy na Państwa wsparcie finansowe kolejnych etapów budowy, gdyż wydatki związane z wykończeniem budynków są znacznie wyższe niż koszt ich stanu surowego. Zapewniamy o naszej wdzięczności i modlitwie za wszystkich dotychczasowych i przyszłych ofiarodawców.

Konto monasteru: PEKAO S.A. 90 1240 2829 1111 0010 2240 1819

www.monasterturkowice.pl

Tel. 519-803-932