Ikony Matki Bożej „Życiodajne Źródło”

W Paschalny Piątek, w kameralnym gronie, w duchowej, modlitewnej atmosferze, uroczyście obchodziliśmy nasze monasterskie święto. Wychwalaliśmy Bogurodzicę w Jej cudownej ikonie „Życiodajne Źródło”.

Woda poświęcona w tym dniu pomaga w wielu chorobach i dolegliwościach, o czym opowiada Kanon na jutrzni:

„Na ściśnięty przez nowotwór sutek niewiasty została rozlana woda Twego źródła, Władczyni Dziewico, i ustały śmiertelne cierpienia pod strumieniami, a nowotwór po prostu ją opuścił.

„Łona wcześniej nie rodzące z powodu niepłodności, rozwiązujesz jawnie strumieniami Twego źródła, albowiem jako rodząca Władcę wszystkich ofiarujesz zrodzenia”.

„Młodzieńcy i dziewczyny, i wszyscy ludzie z wiarą z duszy wysławmy radośnie Władczynię, ulecza bowiem skruszenia gorączki gnilnej, złośliwe wrzody, stwardnienia i paraliż”.

„Twoje źródło rozlewa Bożą i czcigodną wodę, Dziewico, bowiem bardzo powstrzymuje rozwój puchliny wodnej przez przyzwanie łaski Bożej. Przeto ciebie, źródło, czcimy na wieki”.

Cytaty za: www.liturgia.cerkiew.pl