PIELGRZYMKA DO POCZAJEWA

Kilka pierwszych dni sierpnia spędziłyśmy POD OPIEKĄ BOGURODZICY W POCZAJEWIE. To była zaiste cudowna pielgrzymka w czasach pandemii – wyjazd obfitujący w same cuda! Największym było to, iż z Bożą pomocą udało się nam wyjechać i wrócić w ostatnim możliwym terminie, bez przykrych konsekwencji związanych z odbyciem kwarantanny za granicą bądź w kraju. Matka Boża oraz Poczajewscy święci – Hiob i Amfilochiusz błogosławili nam i zaopiekowali się nami w sposób nie dający się opisać słowami. Każdego zachęcamy do odbycia pielgrzymki w to cudowne, wybrane przez Bogurodzicę i obfitujące w Bożą łaskę miejsce, prawdziwy skrawek nieba na ziemi…