Postępy w budowie – GRUDZIEŃ 2020

Najważniejszym grudniowym postępem było wylanie posadzek w domu monasterskim – na całym poddaszu i częściowo na parterze. W cerkwi zostało zamontowane ogrzewanie podłogowe, które otrzymałyśmy w darze od białostockiej firmy KAN, za co jej z całego serca dziękujemy, a następnie została wylana posadzka. Prace dekarskie były prowadzone w miarę warunków pogodowych. We wnętrzu pracę kontynuowali glazurnicy i hydraulicy (sieć wodociągowa i centralne ogrzewanie na parterze). W piwnicy zaś pracowali tynkarze.

Każdego, kto chciałby dołożyć swoją cegiełkę do naszego „Wspólnego Dzieła” rozbudowy Turkowickiego Monasteru, serdecznie prosimy o ofiary na konto: PKO S.A. 90 1240 2829 1111 0010 2240 1819 lub o wsparcie internetowej zbiórki pieniędzy na portalu: www.zrzutka.pl/z/monaster. Codziennie w swoich modlitwach wspominamy imiona naszych ofiarodawców, modląc się o ich zdrowie i pomyślność. Bardzo Wam wszystkim dziękujemy!!!