Rocznica przybycia Ikony Matki Bożej „Trójrękiej”

„Raduj się Wspomożycielko nasza, Trójręką Ikoną Twoją nam pomagająca!” – te słowa akatystu ze wzruszeniem powtarzałyśmy niejednokrotnie 10 marca, gdy uroczyście obchodziliśmy rocznicę przybycia do naszego monasteru ze świętej Góry Atos kopii Trójrękiej Ikony Matki Bożej. Było to dla nas piękne i wzruszające święto, którego obchodom przewodniczył zwierzchnik naszej diecezji – Arcybiskup Abel w asyście aż 22 kapłanów. W związku z tym, iż w tym roku przypadło na środę tygodnia mięsopustnego, cerkiewny ustaw nie przewidywał w tym dniu sprawowania Świętej Liturgii. Został za to odsłużony uroczysty akatyst z molebniem do Bogurodzicy, podczas którego wznosiliśmy gorące modlitwy za wszystkich darczyńców wspólnego dzieła rozbudowy turkowickiego monasteru. A my, siostry, po raz kolejny doświadczyłyśmy tego dnia prawdziwie matczynej opieki Bogurodzicy, o czym z chęcią kiedyś Wam opowiemy, Dlatego łza wdzięczności towarzyszyła każdemu wyśpiewanemu: „Radujsia Pomosznice nasza, Trojerucznoju Ikonoju Twojeju nam pomagajuszczaja!”