Wielki Post – początek duchowej wiosny

„Zacznijmy radośnie czas postu, wysiłki duchowe uczyńmy jego podstawą, oczyśćmy duszę, oczyśćmy ciało, pośćmy od wszelkiej żądzy jak pościmy od pokarmów, rozkoszując się dobrocią Ducha, czyniąc to wszystko z miłością, abyśmy wszyscy stali się godni ujrzeć najczcigodniejszą mękę Chrystusa Boga i świętą Paschę, duchowo radując się”.

Drodzy Bracia i Siostry! Niech Bóg nam wszystkim wybaczy i błogosławi okres Wielkiego Postu, by dla każdego stal się prawdziwą duchową wiosną, niosącą wewnętrzną przemianę, spokój i duchową radość! „Duszepoleznoj Wam Czetyrediesiatnicy”!!! Pożytecznej dla Waszych dusz Czterdziesiątnicy!!!