Święto Opieki Matki Bożej

Od początku istnienia monaster w Turkowicach ma swoją Niebiańską Opiekunkę – Przenajświętszą Bogarodzicę. Jak każdego roku siostry z niecierpliwością oczekiwały święta swojej Orędowniczki. W niedzielny wieczór Całonocne Czuwanie w monasterze sprawował hrubieszowski proboszcz ks. prot. Jan Kot, któremu asystował ks. Paweł Janiel oraz protodiakon Wadim Sztemburski. Na wieczorne nabożeństwo przybyli również pierwsi pielgrzymi z Białegostoku.

W poniedziałkowy świąteczny dzień do turkowickiego monasteru przybyli także pielgrzymi z Ukrainy, z pobliskiego Kowla oraz Łucka. W znacznej większości to potomkowie mieszkańców Chełmszczyzny. Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk w asyście duchowieństwa dekanatu zamojskiego oraz ks. prot. Andrzej Konachowicz z Lublina i protodiakon Wadim Sztemburski z Chełma. Modlitewną atmosferę dopełniły siostry monasteru swoim śpiewem. Z okolicznościową homilią do zebranych zwrócił się ks. Paweł Janiel, na co dzień posługujący siostrom.

Uroczystości liturgiczne zakończyły się tradycyjną procesją. Wierni, widząc rozpoczęte budowy cerkwi pw. św. Paraskiewy Wyznawczyni Spasobalchereńsko – Turkowickiej i nowego budynku monasterskiego, zjednoczyli się w modlitwie, aby orędownictwem Przenajświętszej Bogarodzicy te inwestycje uwieńczyły się szybkim sukcesem, niezbędnym do rozwoju życia monastycznego i dla chwały naszej Świętej Cerkwi Prawosławnej. Na zakończenie ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk podziękował matce Ihumenii i siostrom za przygotowanie święta, przybyłemu duchowieństwu i pielgrzymom za obecność w tym historycznym miejscu oraz zaprosił wszystkich do Turkowic za rok.

Siostry Monasteru zwracają się z serdeczną prośbą do wszystkich wiernych naszej Cerkwi o pomoc finansową w kontynuacji rozpoczętych prac budowlanych. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Bank PKO SA 90 1240 2829 1111 0010 2240 1819

Dziękujemy modlitewnie za Waszą pomoc.