Święto Turkowickiej Ikony Matki Bożej 2019

Do Turkowycz spyszyt narod…

Społeczność prawosławna od ostatnich kilkunastu lat rokrocznie gromadzi się w odbudowującym się na Chełmszczyźnie Żeńskim Monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Posługujący na tym terenie ojciec Dymitr Pawełko, proboszcz parafii z pobliskiego Nabroża, napisał paraliturgiczny hymn poświęcony monasterowi: Do Turkowycz spyszyt narod na Ryzy położenija, tam wid nedugiw i skorbot szukajut wsi sasennja… Te słowa stają się zachętą dla wielu świadomych naszych wiernych, aby w tym właśnie dniu być w Turkowicach.

Na tegoroczne uroczystości 14 i 15 lipca przybyły do Turkowic rzesze wiernych, wielu duchownych oraz hierarchowie. Już w niedzielne popołudnie zagościli w monasterze: gospodarz uroczystości arcybiskup Abel, arcybiskup Paisjusz z Gorlic oraz gość z Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, władyka Wiktor z Kijowa.

Całonocne Czuwanie tradycyjnie było sprawowane z procesją (krestnym chodem) podczas „litii”. Następnie licznie zgromadzeni pielgrzymi w modlitewnym skupieniu podchodzili do Ikony Matki Bożej Turkowickiej, po czym władyka Paisjusz namaścił ich czoła błogosławionym olejem. Następnie wspólna kolacja, akatyst przed Ikoną Bogarodzicy i panichida w sposób szczególny integrowały wszystkich obecnych w Monasterze.

Tradycyjnie do Turkowickiego Monasteru na kilka dni przed uroczystościami licznie przybyli parafianie z Białostocczyzny oraz grupa Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej, aby okazać pomoc siostrom w przygotowaniu święta. Właśnie pierwsza Boska Liturgia zintegrowała tę kilkudziesięcioosobową grupę, aby przy fizycznym wysiłku mogli oni również Eucharystycznie przeżyć uroczystości święta.

W poniedziałkowe przedpołudnie, w sam dzień święta, do Turkowic przybyły kolejne grupy pielgrzymów z Białostocczyzny, z Ukrainy, a także liczni wierni diecezji lubelsko – chełmskiej. Świątecznej Boskiej Liturgii Eucharystycznej przewodniczył arcybiskup przemysko – gorlicki Paisjusz, zaś homilię, która dla wielu słuchających na długo pozostanie w pamięci, wygłosił biskup Baryszewski Wiktor z Kijowa. Większość pielgrzymów przystąpiła do Sakramentu Eucharystii, co podkreśla wartość pielgrzymowania.

Uroczystości liturgiczne zakończyły się uroczystą procesją. Sprawowana była zaupokojna litija, wspominano siostry, które formowały życie monastyczne w Turkowicach, a także władykę Atanazego (Matrosa). Z błogosławieństwa metropolity Dionizego, w okresie międzywojennym powierzono mu odbudowę życia zakonnego w Turkowicach. Żywot swój zakończył władyka w Buenos Aires w Argentynie.

Na koniec głos zabrał Ordynariusz Diecezji, władyka Abel. Podkreślił on istotę i ważność tego monasteru jako oazy życia zakonnego. Władyka podziękował hierarchom, duchowieństwu i pielgrzymom za przybycie. Szczególnie wyraził swoją wdzięczność władyce Wiktorowi z Kijowa, darując mu wizerunek Ikony Matki Bożej Chełmskiej. Natomiast dostojny gość z Ukrainy ofiarował Ewangelię do nowobudującej się monasterskiej cerkwi św. Wyznawczyni Paraskiewy Spaso – Blachereńsko – Turkowickiej. Dalej władyka Abel dziękował grupom pielgrzymów z Bielska Podlaskiego, Warszawy, Starokornina, Hajnówki a także z Ukrainy, z Kowla, Włodzimierza Wołyńskiego, Nowowołyńska. Arcybiskup szczególnie podziękował grupie niosącej pomoc w przygotowaniu święta, w tym Bractwu Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej. Na zakończenie wyraził swoją wdzięczność kwartetowi Ławry Poczajowskiej za wspaniały śpiew. Siostrom monasteru arcypasterz życzył, aby rozpoczęte inwestycje budowlane realizowały się pomyślnie, co stworzy lepsze warunki do funkcjonowania życia monastycznego w Turkowicach. Zachęcił wszystkich zebranych, aby i w następnych latach spotykać się w Turkowicach.

Wszystkich wiernych naszej Cerkwi oraz sympatyków zainteresowanych rozwojem Monasteru w Turkowicach zachęcamy do wsparcia inicjatywy rozbudowy.

nr konta: PKO S.A. 90 1240 2829 1111 0010 2240 1819

autor: ks. Mirosław Wiszniewski