Z placu budowy – PAŹDZIERNIK 2020

Dzięki ofiarności naszych wiernych i wszystkich ludzi dobrej woli, wspierających rozbudowę turkowickiego monasteru, prace budowlane z Bożą pomocą postępują. Zapewniamy o naszej modlitewnej wdzięczności za każdego darczyńcę!

W domu monasterskim w październiku przybyło tynków na poddaszu. Ku końcowi mają się prace dekarskie od strony wewnętrznego dziedzińca. Wstawiono także okna dachowe. W pomieszczeniach użytkowych parteru, które były otynkowane już wcześniej, ułożono płytki na ścianach. Od zewnątrz budynek został w całości ocieplony styropianem i pokryty pierwszą warstwą kleju.

Wasza duchowa i finansowa pomoc cały czas jest nam potrzebna, by nie musieć zamrażać budowy i zdążyć pokryć dach przed nadejściem pierwszych śniegów. Chcących wesprzeć nas swoją ofiarą, prosimy o wpłaty na konto monasteru: PKO S.A. 90 1240 2829 1111 0010 2240 1819 lub o udział w internetowej zbiórce pieniędzy na portalu: www.zrzutka.pl/z/monaster.

Za każdą Waszą cegiełkę z całego serca dziękujemy!