Bożonarodzeniowe pozdrowienia i kolędy z Turkowic

Dzięki uprzejmości Redakcji świątecznego magazynu prawosławnego „U źródeł wiary” w TVP Białystok pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia można było obejrzeć materiał filmowy z naszego monasteru, a w nim świąteczne pozdrowienia i życzenia wszystkim tym, którzy duchowo i materialnie wspierają wspólne dzieło rozbudowy Turkowickiego Monasteru, a także kolędy i kilka słów o aktualnym stanie budowy. Wszystko to stało się możliwe dzięki nieocenionej pomocy i kunsztu artystycznego wieloletniego przyjaciela naszego monasteru – Pana Sławomira Wyspiańskiego i jego rodziny. Z tego miejsca raz jeszcze Panu Sławkowi składamy najserdeczniejsze podziękowania za cały trud, jakiego się nie po raz pierwszy podjął na chwałę Bogurodzicy i Jej monasteru.

Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć dalsze prace budowlane w naszym monasterze, podajemy numer konta, na który można dokonywać wpłat:

PKO.S.A. 90 1240 2829 1111 0010 2240 1819

Monaster Opieki Matki Bożej, 22-546 Turkowice 133

Możliwy jest też udział w zbiórce internetowej na:

www.zrzutka.pl/z/monaster