Dzień pamięci św. Serafima

15 stycznia (stary styl) Cerkiew czci pamięć św. Serafima z Sarowa, który bez względu na porę roku i okoliczności wszystkich przychodzących do niego po duchową radę witał słowami: „Chrystus Zmartwychwstał, radości moja!” i odbarowywał gości unikalnym błogosławieństwem – sucharkami z ciemnego chleba. Po dziś dzień w Monasterze św. Trójcy w Diwiejewie (Rosja), gdzie spoczywają relikwie świętego, siostry rozdają pielgrzymom takie właśnie sucharki na pamiątkę i jako błogosławieństwo od świętego Starca. Również i w naszym monasterze kontynuujemy tę piękną tradycję i dwa razy do roku – w sierpniu i w styczniu, gdy wypada pamięć św. Serafima, oświęcamy chleby, z których później robimy sucharki.