Uroczystości pogrzebowe św.p. siostry Paraskiewy

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami odprowadzili dziś, 18 marca, na miejsce wiecznego spoczynku naszą kochaną siostrę, mniszkę Paraskiewę. Przede wszystkim wyrazy wdzięczności kierujemy ku naszemu Władyce – Arcybiskupowi Ablowi, który przewodniczył przepięknej i przebogatej w treści ceremonii pogrzebu mnichów. Swoją obecnością i poruszającym słowem pożegnalnym o naszej zmarłej siostrze przydał dzisiejszemu dniu szczególnie podniosłej atmosfery. Serdecznie dziękujemy tak licznie przybyłemu Duchowieństwu z naszej lubelsko-chełmskiej diecezji, dziękujemy ojcom protodiakonom z Lublina i Chełma. W sposób szczególny dziękujemy ojcu Pawłowi, naszemu kapelanowi oraz ojcu Andrzejowi z Lublina, który po raz ostatni, niedługo przed śmiercią, przyniósł naszej siostrze Święte Dary. Dziękujemy Wam, że przyjechaliście na to wielkopostne święto naszej siostry Paraskiewy. Bardzo gorąco dziękujemy też członkom najbliższej rodziny mat’ Paraskiewy: córkom – mniszce Miriam i Helenie oraz synowi Eugeniuszowi z rodziną, zwłaszcza zaś wnuczce lek. chirurgii Natalii, która w ostatnich dniach życia swojej babci opiekowała się nią w sposób szczególny. Dziękujemy też wszystkim przybyłym na dzisiejszą uroczystość pielgrzymom – dalszej rodzinie i znajomym siostry Paraskiewy oraz naszym monasterskim „parafianom”, szczególnie zaś Pani Swietłanie, która jak każde nasze święto, tak też i dzisiejszy szczególny dzień upiększyła żywymi kwiatami. Dziękujemy naszej Matuszce Ihumenii Elżbiecie i wszystkim siostrom za trud i nieustanną modlitwę przy grobie naszej drogiej siostry oraz wszystkim pozostałym, którzy pomagali nam w czytaniu psałterza. Wszystkim Wam – serdeczne Spasi Gospodi! Prosimy i dalej o Wasze święte modlitwy za duszę nowoprestawlennoj monachini Paraskiewy.