Zmarła mniszka Paraskiewa

15 marca, w pierwszym dniu Wielkiego Postu, w dniu modlitewnej pamięci męczennicy Eufalii, odeszła do życia wiecznego w wieku 89 lat nasza ukochana siostra w Chrystusie, mniszka Paraskiewa (Lidia Jurczuk). Uroczystości pogrzebowe według rytu mniszego odbędą się w naszym monasterze 18 marca o godz. 9:00.

Z całego serca prosimy o modlitwę za nowoprestawlennuju rabu Bożiju monachiniu Paraskiewu. Wiecznaja jej pamiat’ i Carstwije Niebiesnoje!