20210318_073220

Uroczystości pogrzebowe św.p. siostry Paraskiewy

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami odprowadzili dziś, 18 marca, na miejsce wiecznego spoczynku naszą kochaną siostrę, mniszkę Paraskiewę. Przede wszystkim wyrazy wdzięczności kierujemy ku naszemu Władyce – Arcybiskupowi Ablowi, który przewodniczył przepięknej i przebogatej w treści ceremonii pogrzebu mnichów. Swoją obecnością i poruszającym słowem pożegnalnym o naszej zmarłej siostrze przydał dzisiejszemu dniu szczególnie podniosłej atmosfery. Serdecznie dziękujemy tak licznie przybyłemu Duchowieństwu z naszej lubelsko-chełmskiej diecezji, dziękujemy ojcom protodiakonom z Lublina i Chełma. W sposób szczególny dziękujemy ojcu Pawłowi, naszemu kapelanowi oraz ojcu Andrzejowi z Lublina, który po raz ostatni, niedługo przed śmiercią, przyniósł naszej siostrze Święte Dary. Dziękujemy Wam, że przyjechaliście na to wielkopostne święto naszej siostry Paraskiewy. Bardzo gorąco dziękujemy też członkom najbliższej rodziny mat’ Paraskiewy: córkom – mniszce Miriam i Helenie oraz synowi Eugeniuszowi z rodziną, zwłaszcza zaś wnuczce lek. chirurgii Natalii, która w ostatnich dniach życia swojej babci opiekowała się nią w sposób szczególny. Dziękujemy też wszystkim przybyłym na dzisiejszą uroczystość pielgrzymom – dalszej rodzinie i znajomym siostry Paraskiewy oraz naszym monasterskim „parafianom”, szczególnie zaś Pani Swietłanie, która jak każde nasze święto, tak też i dzisiejszy szczególny dzień upiększyła żywymi kwiatami. Dziękujemy naszej Matuszce Ihumenii Elżbiecie i wszystkim siostrom za trud i nieustanną modlitwę przy grobie naszej drogiej siostry oraz wszystkim pozostałym, którzy pomagali nam w czytaniu psałterza. Wszystkim Wam – serdeczne Spasi Gospodi! Prosimy i dalej o Wasze święte modlitwy za duszę nowoprestawlennoj monachini Paraskiewy.

2014 1500

Zaproszenie na święto Turkowickiej Ikony Matki Bożej 14-15 lipca

Czcigodne Duchowieństwo, drodzy Bracia i Siostry!

Serdecznie zapraszamy Was do naszego monasteru na wspólną modlitwę z okazji święta Turkowickiej Ikony Matki Bożej. Tegoroczne uroczystości będą miały szczególnie podniosły i historyczny charakter, gdyż w dniu 15 lipca, po wielu miesiącach oczekiwania, po zakończeniu Boskiej Liturgii i dziękczynnym molebniu za wszystkich, którzy do tej pory włączyli się do akcji „Wspólne Dzieło 2020”, odbędzie się poświęcenie krzyża na kopule nowo wybudowanej cerkwi ku czci św. Paraskiewy Turkowickiej oraz umieszczenie pod krzyżem imion wszystkich dotychczasowych ofiarodawców i fundatorów budowy tej świątyni i budynku monasterskiego.

Turkowicki monaster przed pierwszą wojną światową był prężnie rozwijającym się ośrodkiem monastycznym z dużą liczbą sióstr prowadzących szeroko zakrojoną duchowo-misyjną działalność na rzecz prawosławnej ludności. Było to duchowe serce Chełmszczyzny, do którego na święto Turkowickiej Ikony spieszyły dziesiątki tysięcy wiernych. Jednak bieżeństwo i powojenna polityka niepodległego Państwa Polskiego – akcje polonizacyjno-rewindykacyjne, prześladowania i przesiedlenia prawosławnej ludności, burzenie cerkwi – dotkliwie zmieniły dalsze losy monasteru i Prawosławia na tych terenach. Miało nas tu więcej nie być… Ale z woli Bożej znów jesteśmy! Po latach duchowej pustki i ruiny monaster się odrodził i ku naszej radości wciąż się rozwija. Jego rozbudowa, którą z Bożą pomocą rozpoczęłyśmy wiosną 2019 roku przynosi coraz bardziej imponujące efekty. Oczywiście, byłoby to niemożliwe bez zaangażowania wielu ludzi dobrej woli i ich ofiarności.

Dzięki Waszej drodzy Bracia i Siostry pomocy, już 15 lipca będziemy oświęcać krzyż na kopule nowo wybudowanej cerkwi ku czci św. Paraskiewy Turkowickiej – jedynej na świecie cerkiewki pod wezwaniem świętej, która swe pierwsze mnisze kroki stawiała w naszym monasterze. To dzień, na który czekałyśmy ponad dziesięć lat i naszym życzeniem byłoby rozdzielić tę wielką radość święta razem z wszystkimi Wami, którzyście nie odmówili nam Waszego finansowego wsparcia i wzięli czynny udział w ogólnopolskiej akcji „Wspólne Dzieło 2020”. To za Was będziemy wznosić gorące modlitwy podczas Boskiej Liturgii i dziękczynnego molebna i Wasze imiona zostaną umieszczone pod krzyżem na kopule cerkwi w geście wdzięczności i przyzwania na Was Bożego błogosławieństwa.

Wszystkich serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę! Wasza obecność w tym historycznym dniu będzie wiele dla nas znaczyć.

Harmonogram uroczystości:

14 lipca 2020

  • 16:45 – Powitanie Hierarchów
  • 17:00 – Całonocne czuwanie (chór „Katapetasma” pod dyr. Łukasza Hajduczeni)
  • Poczęstunek dla pielgrzymów
  • 21:00 – Śpiewany Akatyst przed Turkowicką Ikoną Matki Bożej (chór „Katapetasma”)
  • 22:00 – Panichida

15 lipca 2020

  • 6:00 – Pierwsza Boska Liturgia (chór sióstr turkowickiego monasteru – śpiew bizantyjski)
  • 8:30 – Poświęcenie wody
  • 9:30 – Powitanie Hierarchów
  • 10:00 – Główna Boska Liturgia (śpiewa chór „Katapetasma”) z krestnym chodem i dziękczynnym molebnem za ofiarodawców  oraz uroczystość poświęcenia krzyża na kopule nowo wybudowanej cerkwi i umieszczenie pod krzyżem imion wszystkich dotychczasowych ofiarodawców akcji „Wspólne Dzieło 2020”.
  • Poczęstunek dla pielgrzymów

W dalszym ciągu liczymy na Państwa wsparcie finansowe kolejnych etapów budowy, gdyż wydatki związane z wykończeniem budynków są znacznie wyższe niż koszt ich stanu surowego. Zapewniamy o naszej wdzięczności i modlitwie za wszystkich dotychczasowych i przyszłych ofiarodawców.

Konto monasteru: PEKAO S.A. 90 1240 2829 1111 0010 2240 1819

www.monasterturkowice.pl

Tel. 519-803-932

Ikona Trojeruczycy – dar ze św. Góry Athos

Cudowna Ikona Bogurodzicy Trojeruczycy napisana w Kielii Burazeri na św. Górze Atos – DAR I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA TURKOWICKIEGO MONASTERU, przybyła do nas 10 marca!!! Powitałyśmy ją uroczyście razem z trzema arcybiskupami (Metropolitą Włodzimierza Wołyńskiego i Kowla – Włodzimierzem, Arcybiskupem Ablem i Arcybiskupem Paisjuszem), ponad dwudziestoma duchownymi i około 300 pielgrzymami z Polski i Ukrainy, po czym został odsłużony akatyst. Wszyscy zgromadzeni na tej wyjątkowej wielkopostnej modlitwie zostali pomazani olejkiem z mirem od oryginalnej ikony z monasteru Iwiron na św. Górze Atos. Na koniec uroczystości odbyła się postna agapa.


Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania naszego monasteru i do wspólnej modlitwy przed cudownymi ikonami Bogurodzicy Turkowickiej i Trójrękiej!