Screenshot_2021-02-05 Plakat zrzutki - plakat

PODZIĘKOWANIA

Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwe i wdzięczne wszystkim Wam - naszym zrzutkowiczom (www.zrzutka.pl/z/monaster) i tym, którzy wpłacacie swoje ofiary na monasterskie konto (PKO S.A. 90 1240 2829 1111 0010 2240 1819), że pamiętacie o nas i wspieracie ...

20210119_103515

Święto Chrztu Pańskiego

"W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został przez Jana ochrzczony w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebiosa i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba rozległ się głos: «Tyś jest Syn mój ...