20210430_160910

WIELKI TYDZIEŃ

„Nie ma na świecie innej wspólnoty eklezjalnej, której twórczość liturgiczna mogłaby wznieść się do aż takiej wysokości, do jakiej dochodzi w momencie dni pokutnych Wielkiego Postu soborowe tchnienie Świętego Prawosławia" - Abp Abel.

m.Paraskiewa1

Zmarła mniszka Paraskiewa

15 marca, w pierwszym dniu Wielkiego Postu, w dniu modlitewnej pamięci męczennicy Eufalii, odeszła do życia wiecznego w wieku 89 lat nasza ukochana siostra w Chrystusie, mniszka Paraskiewa (Lidia Jurczuk). Uroczystości pogrzebowe według rytu mniszeg ...