Clipboard01

Święto Chrztu Pańskiego

S Prazdnikom Kreszczenija Gospodnia! "Rzeko Jordan, dlaczego zadziwiłaś się, widząc nagim Niewidzialnego, ujrzałaś i zadrżałaś? Jakże miałam nie ulęknąć się i nie cofnąć, rzecze, skoro aniołowie lękają się patrząc, przeraża się niebo i ziemia ...